تقویم-رومیزی های بلند، مستطیلی، مثلثی و دایره ای

استفاده از تقویم های رومیزی راهی هوشمندانه برای ارتقاء کسب و کار شما در هر روز، در طول سال است

یکی از راه حل های برقراری ارتباط بهتر با مخاطب(مشتریان، همکاران ،و …) استفاده از تقویم های رومیزی با نام خودتان است .

این تقویم به عنوان یک ابزار واکنش گرا منجر به ایجاد ظرفیتی میشود که طی آن میتوانید به  تمامی مخاطبین جدید در طی برنامهماهانه ( طی سه ماه – یک فصل) اطلاعات از پیش تعیین شده ای را اعطا نمایید.

“در طی این برنامه برای هر برگ این تقویم در طراحی دو مورد مد نظر قرار میگیرد: ابتدا طراحی یک تقویم کاربری جهت استفاده های روزمره و در کنار آن انتقال پیام تبلیغاتی شرکت شما.

برای اجرای این  اهداف اصلی ما از مدت ها شروع به فعالیت کرده ایم. و در نتیجه پلت فرم هایی را در اختیار شما قرار میدهیم تا از میان آنها به راحتی بتوانید یکی را با توجه به نیاز شرکت برگزینید

تقویم رومیزی وسیله ای است که افراد میتوانند در طول سال از آن استفاده کنند ، اما این وسیله پرکاربرد میتواند رسانه شما برای انتقال پیام شرکتتان به مخاطب باشد.