اندازه های مختلف انواع سررسید ها و تقویم ها

آیا میدانید قطع (کتاب، سررسید، و …) به چه معناست، و چرا از این اصطلاح استفاده میشود؟

استفاده آسان تر و متناسب با کاربرد هر سررسید و تقویم به وسیله قطع های مختلف محقق میشود.

قطع  همان اندازه‌ی درازا و پهنای کتاب(و سالنامه و سررسید  ) است. به عبارت دیگر، قطع  به‌ طور کلی اندازه‌ی درازا در برابر پهنا (عرض) هر برگ سنجیده می‌شود، یا گاهی اندازه‌ی درازا در مقابل پهنا (عرض) جلد یک کتاب است. تعدادی از اصطلاحات به‌طور معمول برای اندازهٔ کلی (عمومی) کتاب‌ها توسط مراکز چاپ و کتابخانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. دلیل به‌وجود آمدن قطع‌های مختلف برای کتاب، استفادهٔ آسان‌تر یا متناسب با نوع کاربرد هر کتاب بوده‌است؛ برای مثال، کتابی که به‌راحتی بتواند همراه افراد باشد و فضای زیادی اشغال نکند باید مثلاً در قطع جیبی صحافی شود. استفاده از اندازه‌های مختلف در بهبود کار مؤثر خواهد بود.

آلدوس مانوتیوس، از اهالی ونیز، نخستین کسی بود که به نقش و اهمیت قطع کتاب در میزان استفاده از آن پی برد. اندازهٔ ابداعیِ او برای کتاب، هم حمل‌ونقل آن را آسان می‌ساخت و هم هزینه‌های چاپ را کاهش می‌داد. قطع مورد استفادهٔ او «قطع وزیری» بود که جانشین «قطع سلطانی» شد.

ادامه‌ی خواندن