تقویم های جیبی مناسب برای حمل روزانه هستند

امتیاز تقویم های کوچک

تقویم های کوچک میتوانند برنامه روزانه ، هفتگی ، ماهانه و فصلی شما را صورت خلاصه در خود جای دهند و امکان حمل آسان آنها را برایتان به ارمغان آوردند.

این تقویم ها در انواع قطع (اندازه) ها عرضه میشوند : قطع ربعی ، قطع  خشتی ، قطع پالتویی ، قطع جیبی و …

بر اساس موضوعی نیز  این تقویم ها را میتوان دسته بندی نمود. تقویم هایی به نام: شاعران فارسی، تیم های فوتبال، مسائل مهندسی، پزشکی و …

و یا میتوانید تقویمی را برگزینید که دارای کاغذ سفید بیشتری باشد 

ادامه‌ی خواندن